Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE STUK. 80

God verkeercnde in het gebed, ons nooit anders tot Hem wenden moeten , dan met kinderlyke liefde, leevendig vertrouwen,

en ootmoedige eerbiedenis; ■ dat de

bede om de goederen der ziele altyd de gewigtigfte voor ons moet zyn; —: dat wy, met betrekking tot de goederen des ligehaams, en des aardfehen levens, voornaamelyk, onze cigenlyke, of waare en hoofdzaaklykfte, behoeften, God moeten voordraagen; — en dan ook, dat wy met een hart, dat allen menfchen goedgunstig is , en aller menfchen gemeenfchaplyk nut beoogt, God moeten bidden.

De byzondere aanfpraak, waarmede dit gebed begint: Onfe Vader, die in de hemelen [zyt,] moet ons leeren,dat, zo dikwyls wy God bidden, wy wel met eerbied, doch te gelyk ook met kinderlyke liefde en vertrouwen , tot Hem naderen moeten, als tot het verhevenfte, entevens, omtrent alle menfchen, goedertieren Wezen, als tot den God, naamelyk, die onze en aller menfchen God en Vader is.

De bede: uwen naem wcrde geheylight, moet ons erinneren, dat, God recht te kennen, opdat Hy waardig van ons geëerd word, F 5 pligt

Wat moet da aanfpraak: Onfe Vader, die in de hemelen [zyt,] ons leeren ?

IVat moet de jede : uwen laein werde geieylight, ons ttinneren ?

Sluiten