Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In hoe verr zyn degemeer fchaplyke ceb< den , by den c penbaarenGod' dienst, nu;ti ge oi feninge der Godzalig beid?

Wat waardy ei nuttigheid beeft het zin gen van geest lyke gezangci by den open baaren Gods dienst?

ioo IM. AFDEELING.

lyke gebeden, en, het zingen van geestlyke gezangen in de vergaderde gemeenten der Christenen.

ï De eerften, te weeten de gemeenfchap- lyke gebeden, behooren wezendlyk tot den openbaaren Godsdienst* en zyn zeer 1 nuttige Godsdienstige oefeningen , naardien daardoor by allen, grooten en kleinen , aanzienlyken en geringen, niet alleen een leevendig gevoel van God en zyne regeering, maar ook daardoor eene liefderyke , goedgunstige, en onderling-nuttige neiging in dë ziel onderhouden en aangekweekt word.

, Het laatfte, naamelyk, het zingen van . geestlyke gezangen by den openbaaren I Godsdienst, heeft insgelyks zyne groote nuttigheid, en is eene zeer heilzaame oefening van den Godsdienst, wanneer het met de behoorlyke gemoedsgefteldheid verricht word: het verheft de aandacht, maakt het hart als wecker, en bckwaamcr tot het ontfangen van goede indrukfelen, voed en verfterkt vroome geneigdheden in de ziel, en wekt, onder de verftrooijingen des sardfchen levens, dikwerf het geheel

ver-

Sluiten