Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. ioi

verdorven gevoel van de liefde tot God en Ie menfchen weder op.

De gemoedsgefteldheid, welke men, ten dien einde, met zich brengen en geduurende deeze Godsdienstige oefeningen in de vergaderingen der Christenen moet trachten te behouden, is dezelfde, die ook by het huislyk gebed en gezang in de ziel heerfchen moet; te weeten: deugdgezinde aandachten hartelyk verlangen om God daardoor te eeren en te behaagen.

3. WAARNEMING VAN TWEE BYZOND E R -PLEGTIGE GODSDIENSTIGE GEBRUIKEN DER CHRISTENEN: DE DOOP, EN HET NACHTMAAL.

Jefus heeft voor de belyders zyner leere twee byzonder-plegtige Godsdienstige gebruiken ingefteld, die ook, uit hoofde van derzelver bedoeling, zeer gefchikt zyn, om goede gevoelens en geneigdheden te verwekken in hen, die ze op zyn bevel waarneemen; naamelyk: de Doop en het Nachtmaal. Men noemt deeze Godsdienftige gebruiken, wegens de verpligtingen, G 3 die

Welk eene gemoedsgeflelateid moet uien >ok daarby trachten te bewaaren ?

Welke zyn de

tweeGodsdien"Hge gebrul ten, door je'us voor de belyders zyner ieere ingelïeld?

J

Sluiten