Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

meer eenvoudigheids en minder gevaaren moet aanbieden.

Onderwijl wij afwagteh dat wij al die voordeden in de Inënting door middel der Koeipokftof kunnen erkennen, laaten we intusfchen de gevaaren en nadeelen der oude wijze van Inenting onderzoeken, op dat men dus des te beter kunne oordeelen over de verbeteringen die men in de nie we wijze moet wenfchen te ontmoeten,

Men kan dus niet anders dan een groot getal daadzaaken omtrent de eerste opzamelen, op dat men weete, wat men in deeze laatfte liefst begeeren moet; en wanneer haare voordeeten door herhaalde proeven, zonder partijdigheid zullen beweezen zijn, dan zal men ook kunnen weeten, aan welke men den voorkeur moet geeven.

Men zal 'ors vooreerst zeggen: dat de hoedanigheid der Koeipokftof niet de gevaaren doet zien van met eenig ander gif, waaraan dc mensch blootgefteld is, bejmet te zijn. j

Hoewel ik geen voorbeeld ken van een vreemd gif, dat met de pokftof Ingeënt is, zijnde dee. ze van eene bijzondere natuur, daar niets gemakkelijker en redelijker is dan zich pokftof van een gezond voorwerp te verzorgen: verdient de te,

gen?

Sluiten