Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

Welke kunnen dan de overige voordeelen van de inenting met de Koeipokftof zijn? en voor welk toeval, dat in de oude wijze onvermijdelijk is, moet zij ons behoeden?

Ik beken openhartig, dat ik, als gevolg van onze gewoone Inenting, geen verfchijnfel zie, dat niet onvermijdelijk en zonder gevaar is; mits altijd in de onderftelling dat dezelve wel beftuurd zij.

Zou men eenige ligte ftuiptrekkende bewee. gingen vreezen, die zomtijds overkomen aan kinderen, wier zenuw geftel zeer aandoenelijk is? Kan een Geneesheer onkundig zijn dat de koorts, hoe die cok zijn moge, die deeze voorwerpen krijgen, dat ligte beweegingen van gevoeligheid onvermijdelijk even als zonder ge• vaar zijn. Daarenboven ftemmen de voorftanders van de inenting door de Koeipokftof reeds overeen dat dit toeval ook plaats gehad heeft bij Ingeënten op de nieuwe wijze.

De koorts is dus zo wel in de eene als andere handelwijze een onvermijdelijk toeval; een verftandig Geneesheer weet haar te vermeerderen of te maatigen, door haar op die hoogte te hou den, welke nodig is om eene volkomen doorbreking te weeg te brengen : deeze koorts duurt 30 of 40 uuren, geduurende welke de pokken

te

Sluiten