Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

te voorfchijn komen en vermeerderen zonder dat de lijder daar dooreenig ongemak lijde; en het is niet dan bij eene buitengemeene doorbreking dat de eerftek oorts door eene tweede gevolgd wordt, die men etterkoorts noemen moet, en die dan niet minder noodzaakclijk is, zonder meer bekommering te geven: na dit tijdftip heeft men flechts het afvallen der pokken gerust af te wachten, en de bewerking is volbragt.

Zo men onderftellen wilde: dat de Koeipokftof eene Kinderziekte geeft, die nog goedaard" ger is, en dat het getal der pokken minder is dan in de gewoone Inenting:

Zou men ligt antwoorden, het geen ik omtrent de goedaartigheid der verfchijnfelen gezegd heb, dat alle verfchijnfelen, die de Iiienting opvolgen, onvermijdelijk zijn om de ontwikkeling en uitdrijving der Pokftof tc bewerken; dit is zoo waar, dat men in 't algemeen ten tijde van het uitkomen der pokken de koorts niet moet tegengaan, maar dezelve meestal nog moet opwekken door verhittende dranken, en zelfs zomtijds door hartftei kende middelen , ten einde dus de werkzaamheid te vermeerderen, en de pokken zoo veel mogelijk te doen uitkomen: het is (ik zeg zulks hier in 't voorbijgaan) van deeze wel. ingerichte han-> A4 del-

Sluiten