Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

Inenting zijn, deeze gebeurcnisfen eerder moeten toegefchreeven worden aan onkunde of aan cenig ander toeval, dat bij deeze bewerking ongewoon is.

Men zal zeggen: dat men in de Inenting met de Koeipokftof vrij die fouten kan begaan, die tot mijne kennis gekomen zijn, hetzij door het geeven van koude dranken, als bouillon , of gerstewater of wei enz. of zo men onder voorwendfel van de lucht te zuiveren, den zieken onmedogend van 't bed kan haaien, geduurendc de dertig of veertig uuren, die de natuur nodig hcefc om, door middel van eene heilzaame uitwaazeming het uitkomen der Pokken te bevorderen; zo men, zeg ik, in de Inenting met de Koeipokftof zulke lompe fouten of andere ongerijmde ftappen doen kan, en dat men te gelijker tijd voor het toekomende beveiligd is voor de Kinderziekte en de kwaade gevolgen die uit niet wel beftuurde Inën tingen voortvloeiën, dat men dan zich haaste om deeze nieuwe handelwijze aan fe neemen, zij zal nuttige leden voor de maatfehappij fpaaren , en wij zullen geene flachtöffers van den fijsthematifchen geest of van onkunde meer te betreuren hebben. Dan, laaten wij liever ter goeder trouw erken-

Sluiten