Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19 )

ftof vatbaar zijn, zoo wel als de anderen. Zie hier de eigen woorden van de Engelfche Ga neesheeren,. vooronders van de Inenting doot de Koeipokftof: „ De ondervinding toont dat „ men niet vrij is van de ziekte der Koeipok„ftof, offchoon men de gewoone kinderziekte „ gehad heeft." Hieruit zien we dus welk vertrouwen wij moeten ftellen in de valfche of ge waagde ftellingen van onzen Schrijver.

Hij is even min geloofwaardig omtrent het artijkel van de ftervelijkheid der perfoonen , welken men met de Koeipokftof Ingeënt heeft; hij fteltflechtsééaen dooden op van dezes duizenzend Ingeënten, terwijl de Engelfche Incnters, die daarin oprechter zijn, ons er drie opgeeven; ondertusfehen ben ik nadere aanwijzingen, die men mij beloofd heeft, wagtendc. Doch deeze bekentenisfen zelve, dia zonder twijffel met achterhouding of ten minften met bekrompenheid gefchied zijn, zijn genoeg om de Koeipokftof te verwerpen, wijl 'er door de gewoone Inenting, als zij wel beftunrd is , niemand fterven moet; ja zelfs nooit kvvaade gevolgen , noch mismaaktheden daaruit moeten voortvloeien. De Burger Goëtz, wiens talenten in dit vak even min als zijne openhartigheid en oprechtheid in twijffel getrokken zijn, B 2 heefc

Sluiten