Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 20 )

heeft ons in den moniteur van den s6 maart van dit jaar aangekondigd, dat van 28000 perfoonen, die hij Ingeënt had, er nut éénen geflorven is. Zo deeze daadzaak valsch ware, dan zou men mogen vermoeden, dat de ouders cf vrienden van de geftorvenen, den Inënter reeds tot eenen leugenaar zouden gemaakt hebben. Van mijnen kant kan ik verklaaren, zonder dat ik vrees befchaamd gemaakt te zullen worden, dat er van het groot getal van perfoonen, die ik Ingeënt heb, niet één r eenige geftorven is, ja zelfs nooit eenige mismaaktheid daaruit gevolgd is.

Zo men dus onpartijdig zijn wil, zal men zien dat het voordeel nog aan den kant van de menfchelijke pokftof zou zijn, zelfs als men toeftemt dat die der Koeiën het behoedmiddel tegen de kinderziekte zijn kan; dit is het geen dat nog beweezen moet worden; doch het tegendeel zal zeker binnen weinige maanden beweezen zijn.

Wat betreft de vliegende Koeipokftof) vac cine volente} door den naamloozen Schrijver behendig uitgedagt, 'er is geen mensch van verftand die in deeze benaaming niet eene uitvlugt vindt om zich uit zwaarigheid te trekken als de Ingeënten door de Koeipokftof de kinder

ziek.

Sluiten