Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 21 )

ziekte krijgen , het zij door befmetting of door Inenting; en alle die onderfcheidingen van vüe" en niet vliegendegende zullen ten hoogfte dienen om het verwerpen van deeze nieuwigheid nog eenigen tijdte vertraagen.

Ik moet nog eenige aanmerkingen maaken omtrent het kort rapport van de maatfchappij voor de Inenting met de Koeipokftof, Het ware te wenfchen geweest dat zij een omftandig rapport gemaakt en de perfoonen genoemd had, op welken zij dgeze proeven genomen had; zij zegt enkel uitkomften verkreegen te hebben die genoegzaam verfcheiden fcheenen; eene fpreekwijs zonder zin, die ons niets leert; ik zal dit, voor dit oogenblik, aanvullen, door bekend te maaken, dat deeze uitkomften verfchillend geweest zijn van die , welke door de Engelfche Geneesheeren opgegeeven zijn e rnaar deeze maatfchappij zal waarfchijnelijk haar rapport aan het publiek doen op het oogenblik dat men de perfoonen op nieuws zal Inenten met menfehen pokftof. Maar wie zal deeze laatfte Inentingen doen? zonder de oprechtheid en ra. lenten van de lieden der kunst, die de eerfte proefneemingen beftuurd hebben, in verdenking te brengen, geloof ik dat zij niet te gelijk rechters en partij kunnen zijn; om dus op B 3 eene

Sluiten