Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22 ï

eene behoorlijke wijze te beflisfen, of de Koeipokftof een behoedmiddel tegen de Kinderziekte is; zal het Comitté tot de Inenting met de Koeipokftof opgericht, een zeker getal van perfoonen, die wel erkend zijn de Koeipokken gehad te hebben, overgeeven aan de gewoone Inenting, in 't werk gefteld en beftuurd door perfoonen, die niet tot het eerfte Comitté behoord hebben; en ten einde men niet vermoede dat ik mij zeiven tot die laatfte proef wil aanbieden, ftel ik aan alle de onpartijdige beminnaars den Burger Goëtz voor, waarvan ik kom te fpreeken; eene ondervinding van meer dan vijftig Jaaren, zal hier geen twijffel overlaaten omtrent het vermogen van de Koeipokftof als behoedmiddel tegen de kinderziekte zo het gif geene uitwerking op deeze perloonen voortbrengt, en dan zou 'er niets overblijven dan te beflisfen, welke der beide handelwijzen den voorkeur zou verdienen.

Ondertusfchen beroep ik mij op aanmerkingen, die ik omtrent deeze nieuwigheid gemaakt heb, en ik herhaal, dat het onvoorzichtig is van, zonder cenigen fchijn van nuttigheid »het gif van eene onbekende ziekte der koeien in ons land te uoen komen; dat het gevaarlijk is het gif eener ziekte tvan dieren in het

men-

Sluiten