Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

dwijnen , zodra men de verfchijnfelen van de ziekte der Koeipokftof ziet; in weerwil van haare beftendige goedhartigheid, is haare overeenkomst met de gewoone kinderziekte ongemeen groot: als men den loop en de verfchijnfelen deezer ziekte waarneemt, aarfeit men niet om daaruit te befluiten dat, zo de Inënting van de Koeipokftof op den mensch dezeifie uitwerking voortbrengt als de gewoone inenting, het om geene andere reden is , dan dat de ziekte door de Koeipokftof niet anders dan een zcort van Kinderziekte is. Eene optelling van kenmerken, welke deeze overeenkomst dier beide ziektens bewijzen, zou te lang zijn Dit behoort tot een geneeskundig werk : ik zal flechts aanmerken dat in Engeland dit denkbeeld algemeen aangenomen is, en dat het tot de invoering der nieuwe wijze van Inenting veel heeft toegebragt: het publiek heeft in deeze nieuwigheid niets anders gezien dan de in plaats ftelling van eene goedaarti^e ziekte voor eene andere van hetzelfde zoort, maar die van heviger aart is.

Hoewel de pokken bij de Koeien niet dan eene ligte uitbotting is, en die nooit verzeld gaat van eenig zwaar toeval, had men een tegenzin om eene- ziekte van een dier teonüeenen: dit was eene gewigtige tegenwerping voor veeic perfoo •

nen.

Sluiten