Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

nen. Ik heb 'er gezien die niet eer beflooten hebben om van de weldaaden deezer Inenting gebruik te maaken, dan wanneer deeze dierelijke ftof, om dus te fpreeken, onder de menfchen genaturaüfeerd was: inderdaad, de ftof die men thans gebruikt, is reeds door omtrent veertig verfchillende voorwerpen gegaan, en zij is achtervolgens door het menfchelijk Iigchaam. even zo veelmaalen weder voortgebragt.

Het is pas drie Jaaren geleeden dat de Geneesheer Jenner zijne ontdekking bekend maakte. Men rekent dat 'er thans vijftien a twintig duizend perfoonen in Engeland met de Koeipokftof Ingeënt zijn: niemand hunner heeft de Kinderziekte gekreegen, hoewel men ze herhaalde maaien en op verfchillende wijzen aan de befmetting heeft blootgefteld. Landlieden, die ©ver dertig of veertig Jaaren de ziekte door het melken der Koeiën gekreegen hadden, hebben een bewijs opgeleverd, dat dit behoedmiddel deszelfs invloed geduurende het ganfche leven behield. Ik kom getuigen te zijn van deeze proeven, van hunnen gelukkigen uitflag, en van het genoegen dat zij deeden ondervinden aan een publiek, dat verliefd was op al hetgeen het welzijn der Maatfchappij bevordert. Hetgeen ook nog toegebragt heeft om in Engeland

de

Sluiten