Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

de Inenting met de Koeipokftof te doen aanneemen is, dat men daar zeer nauwkeurig de uitwerking van de Inenting der Kinderziekte kent; zo dat elk de voordeelen der nieuwe wijze van Inenting zeer wel naar waarde heeft kunnen fchatten. In 't hospitaal van Inenting te Londen is het gevaar van fterven in de Kinder» ziekte bevonden te zijn één van zes honderd, om dat de Ingeè'nüen daar alle mogelijke zorg genieten, en bezogt worden door een Geneesheer, die in dit vak zeer ervaren is; doch in de ftad en op het land is hetzelve één van twee honderd. Men begrijpt dat de Inenting niet algemeen kan zijn, dan voor zooverre dezelve door alle foorten van perfoonen in prac^ tijk gebragt wordt: daaruit vloeit voor dat de behandeling met den ftaat der zieke dikwerf ftrijdig is; men kan hierop de rapporten van de Geneesheeren Woodvilüe en Pearfon nazien. Daarenboven, offchoon de Inenting in geen land zoo algemeen in gebruik is, als in Engeland , rigt de natuurlijke Kinderziekte daar dikwerf nog verwoestingen aan. In 1796 waren 'er onder de negentien duizend dooden, die men op de doodregisters van Londen vond, drie duizend vijf honderd menfchen aan de kinderziekte gfiftorven: hierom hebben ook de Engel, fche Geneesheeren, zodra zij overtuigd waren

dat

Sluiten