Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEL

Van vergelijking tusfchen de Kinderziekte en die der Koeipokftof,

DOOR

DE N GENEESHEER ^ ï H O R N T O Hé i

KINDERZIEKTE.

1. De pokken in de Kinderziekte bevatten eene dikke flof, die het lancet weinig aandoet.

2. Meestal werkt de Kinderziekte fterk ophet geitel > waaruit groote bekommeringen ontftaan, die dikwerf gegrond zijn.

3. De Kinderziekte is doorgaans verzeïd van etter-zweer en.

ZIEKTE DER KOE I POKSTOF.

1. De Pokken in de zièkte der Koeipokftof bevatten eene vloeibaar re ftof, die het lancet i fchielijk aandoet.

2; Doorgaans werkt de ziekte der Koeipofc ftof in 't geheel niet op het geftel of haar invloed is bijna onmerkbaar.

3. De zweeren in de ziekte van de Koeipok* ftof zijn met eene goedaartige ftof gevuld.

Sluiten