Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 3

4-Zo de pokken in de Kinderziekte zamenloopen, dan worden de wezenstrekken grooter*, de huid wordt ingehold, de oogen trekken toe, de zieke lijdt verfchrikkelijk, en de daarop volgende koorts fleept hem weg, of hij blijft voor altijd blind en mismaakt.

5. De Pokken in de ziekte der Koeipokftof leveren geene onaangenaame lucht op.

6. De ziekte der Koeipokftof is in 't geheel niet befmettelijk'

7. Niemand fterft aan de ziekte der Koeipokftof.

4. Niets van dit a!le$ heeft plaats in de ziekte der Koeipokftof, noch blindheid noch vcrande ring in trekken of op de. huid.

5. De lucht, die ui^ de pokken in de Kinderziekte voortkomt, is zeer onaangenaam.

6. De Kinderziekte is zeer befmettelijk.

7. Veele menfehen fterven aan de Kinder», ziekte.

WAARNEEMINGEN.

'Er is zu'k een grooÉ" verfchil tusfehen de Kinderziekte en die der Koeipokftof, dat eik redelijk wezen geen oogenblik in deszelfs keuze

aar

Sluiten