Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

aarfblen kan. Dat zij, die de ziekte der Koeipokftof gehad hebben, volkomen gerust zijn dat zij de kinderziekteniet zullen krijgen; ik kan hun daar voor waarborgen door een oneindig getal van voorbeelden. Ik heb herhaalde maaien de Kinderpokken Ingeënt aan kinderen die de ziekte der Koeipokftof gehad hadden 5 ik heb hen doen fpeelen en flaapen met andere kinderen, die jneenloopende Pokken hadden, ik heb hun de Pokken, de eene na de andere, doen aanraaken, zonder dat zich ooit de Kinderziekte bij hun geopenbaard heeft. Het is mij ook uit een aanmerkelijk getal van proeven gebleeken, dat de ziekte der Koeipokftof niet befmettelijk is. Ik heb, om mij van derzelver onbefmettelijkheid te overtuigen, dikwerf kinderen uit een zelfde huisgezin, hec een na het ander, Ingeënt, en nooit is mijn vertrouwen in deeze onderneeming, noch dat der ouders in mij bedroogen geworden. In één woord, de uitflag is de verwachting altijd tc boven gegaan: zulk een bijzonder kenmerk van goedaartigheid bevat deeze ziekte in zich. De ziekte der Koeipokftof maakt een tijdperk in de Jaarboeken der Geneeskunde , en moet de nagedachtenis van den Geneesheer vereeuwigen, voor wien deeze fraaie en heilzaame ontdekking en de verfpreiding van Juare weldaaden bewaard was.

Sluiten