Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E R I G T.

tc wenden wat in myn vermogen is, om het cier-

lyk en net te doen uitvoeren. Mogten 'er

zommye zyn die my in myne arbeid verwaand noemen, ik zal my zulks laaten zeggen en my gegetrooften dat ik het alleen niet ben die aan de bedilzucht van zommige Kunstkenners b.n blootgefteld; daar ik my dubbeld betaald zal rekenen zo ik d'e Goedkeuring van zommige mag wegdragen Het is zeker een fteile weg om aan het

einde te geraken, maar zo veel te meêr vertrouwen hebbe ik, dat iemand my liever in dezelve weg za' helpen om voort te geraken , dan dat men myhierin tegen houden en ftruikelblokken, die den weg moeielyk maaken, zal nederleggen, om my van den weg te doen afdwaaien. — Dii my in deeze moeielyke weg wil helpen voortgaan, zal my veel vermaak verfchaffen , met Stoffen aan de hand te geven — welke by my altoos aangenaam zullen zyn Want wie durft zich vermeeten om

deezen weg alleen te bewandelen

Terwyl ik met den Kundigen Dichter U alle Vaarwel wensch:

Slaat iemand beter Geld als dit, Die deel het rustig meê; Zo niet, beftem myn Wit.

Den SCHRTFER.

Sluiten