Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

Het RECHT, LOGEN en WAARHEID.

Het Recht die hemelgaaf is ieder aangebooren;

Maar wind de Logen veld, dan gaathetRechtverlooren.

De Logen vol van nyd bezield,

Lag altoos voor het Recht geknield.

Dit maakt de Logen bang en tracht zich op te heffen,

Schoon Hy zyn Recht hiertoe in 't minst niet kan befeffen.

Hy fpreekt haar evenwel dus aan: ,,Hoe zal het hier noch langer gaan! „Moet ik dan altoos voor U bukken, „En zal my nooit iets groots gelukken? „Vlucht Logen." (fprak het Recht.) „De veynzery werd U ontzegt." „Hoe! my, (andwoord de Logen!) „ Ben ik dan tegen U zo klein maar van vermoogen!" „Ja(riep het Recht) dat zyt Gy wis! ,,DaaI weer waar 't ecuwig duister is,

„ Waar-

Sluiten