Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De BLOEDRAAD.

Een Aap die in het Land, Meest tot zyn eigen fchand, Een grootheid had bekomen; Wierd trots op zyn beftaan, Maar zag zig »asch verraên En zyn gevloekte trots en euvlen moed betoomen.

Hy roept den loozen Vos, den Veldrot en den Stier Met nog een menigte van zoortgelyke kaaapen; En elk had medely, doch fpottend, met dit Dier En zogt hier voordeel uit te raapen. Zy raaden Hem geweld. Dit maakt myn Aap herfteld En denkt, nu zal ik weer in de oude luister raaken. Fluks geeft Hy orders uit van zig gereet te maaken,

En valt met eenen drom op zyne Meesters aan; Maar ziet zig door een Leeuw, knaphandig by de zaaken, Op 't ogenblik met zynen ftoet verflaan. # * # * Die in een hoogen ftaat en luister is verheven

En niet te vreede fchynt, maar meerder zoekt, die zal, Eer Hy het zeiven weet zyn eigen zelf vergeven, En overhaast zyn eigen val.

Sluiten