Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i* )

De EIKENBOOM en de ORANGEBOOM.

Een Eikenboom bekend aan Hevigheid der bladen

En diep geworteld in een fchoon en vruchtbaar Land s Wierd door een Boomentrits op zynen grond verraden En zag aan zyne Zy d'Orangeboom geplantMaar de Eik ftandvastig in zyn ftand. Hield zich jaloers en wilde 'er tegenftreeven K Om dat Hy Hem van zynen grond moest geven, Intusfchcn wierd de Oraigeboom, Die opwiesch zonder ramp of fchroom, Gezegent met een aantal Looten, Waar voor de naneef fchrikt, Als Hy en weegt en wikt, Hoe zy de ramp van 't vaste Land vergrooten. Dan, in zyn fchoone bloey, En weelderige groey, Ontftaat een Onweêrsbui die alles doet verzetten, En blaast met feilen kragt op deeze boomen aan,

(Wat

Sluiten