Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3 ) De BOER.

Een Boer die jaaren lang gewerkt had agtereen,

En aan myn Heer den Drost zyn fchatting had gegeven,

Verkoos nu vry te leven,

Bevryd van ramp en tegenheên.

Hy zet zyn Zoon op 't Erf en geeft Hem koeyen, paarden,

En alles wat 'er tot een Boerdery behoort.

„Leeft (zegt Hy) braaven Derk! vernoegt en rustig voort

„ Zo als ik heb gedaan; maar wat my 't meest bezwaarden,

Dat was dehelfche Drost die vol van hovaardy,

„ My altoos dwingen wilde en riep: Doe dit voor my!

„Weêrftaat Hem in zyn doen, Gyzyt nog jong van jaaren,

„En wat U immer moog weêrvaaren, ,,Zet Hem uw voet fteeds dwars,„Al is Hy noch zo bars; „Gy ftaat reeds op uw paaren. , Weêrftaat dien helfchen Hond die ieder dwingen wil, „ Dan leeft ge in 't eind' vernoegt en uil.

3 4

Dl'

Sluiten