Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. *4)

DeZWAAN en het RIET.

Aan een begraasden Zoom der overfchoone Vecht, Dreef een geficrde Zwaan van hals en pluim en veeren, Zo trots dat niemand Hem fcheen in zyn vaart te deeren, Waarop Hy in het Riet zig bly te ruste legt. Nooit had Hy beter plaats gevonden, Waar Hy bevryd was voor de honden: Maar ziet toen Hy ontwaakt, fprak Hy het net dus aan: „Gy hebt hier lang genoeg geftaan! ,,'k Heb dikwerf fpyz' by U genooten, „ Gy hebt my opgevoed en meêr dan eens verplicht,

,, Maar nu, daar 'k honger heb, zie ik uw ramp vergrooten. "

Hier by t Hy in het Riet dat voor geen Zwaanen zwicht, Maar vind, ó droeve ramp ! aan deeze fchoone dreeven, Voor zyn ondankbaarheid een einde van zyn Leven.

De.

Sluiten