Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 26 )

De TYGER en de LEEUW.

Een Leeuw die jaaren lang in bosfchenhad gefworven

En nooit door Nyd iets had verdorven,

Maar mededeelzaam was en ieder gaf zyn deel,

Raakt met een Tyger in krakeel.

t Gefchil beftond hier in: vermits den looze Tyger

Had in zyn Nest gefleept een overfchoonen Ryger

Die aan de ftille Leeuw in eigendom behoord:

„'Hoe (zegt de Leeuw voer jy dan altoos 't hoogde woord,

„En legt my fnoode lagen;

„Ik heb Uw wreev'len trots lang met geduld gedragen,

„Maar zeg, voor uw verdiende draf,

„De Vriendfchap nu voor eeuwig af.

„Gy zult het U beklagen.

Hoe vraagt (de Tyger)my?Ik hebU nooit misdaan.

„ Niet (zegt de Leeuwj gy hebt iets kwaad bedaan."

E;i grypt Hem met zyn klaauw die alles doet verIchrikken

Zo dat het arme Befft op 't ogenblik moest (likken. $

De

Sluiten