Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 )

De SLAAF.

Een Slaaf die altoos trouw had aan zyn plicht voldaan.

Wierd door zyn Directeur op 't ftrengst dus aangefprooken:

„Zoekt gy het Volk dan op te ftooken? „Wat noopt U van uw plicht te gaan?

.,'k Ben (zegt de Shaf) niet van myn plicht geweekea.

„Mag Ik niet voor Myn Recht en wat my toekomt ipreeken ?

„ Neen (zegt den Directeur) doet wat men U gebied;

„Meer hebt Gy niet te doen; en meêr begeert men niet."

# #

Rampzalig is het Land als Knechts in plaats van Heeren,

Het Volk dat Rechten kent als Slaaven wil Regeeren,

De

Sluiten