Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 31 )

De HONIGBYE en de DIEF.

Een Dief die aan een korf met Honigbyën kwam, Om daar de Honig uit fteelen , Vond zig verrast in a!le deelen; Want toen 'er Hem maar een vernam, Kwam ieder om dien hoon te wreeken, En vielen op Hem aan te fteeken.

*

4

Wie dat zyn Vyand acht te kleen, En Hem zyn Goedren wil beroven, Die ziet zyn eigen zelf vertreên, Al wil Hy 't niet gelooven. Al is me ook noch zo gróót van Staat, Wanneer men zich vervoeren laat, Om eens onnooslen te verdelgen, Dan ziet men zig gewis in eenen peel verzwelgen.

De

Sluiten