Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

De HEERSZUCHT.

JDe Heerszucht had zich lang door 'tvleyënd kleed bedekt,

Zo dat Hem ieder kon betrouwen, Die Hy de grootfte ramp wou brouwen, EndieHy wenschtdoor Hem in 'tcind te zien bevlekt. Een ieder boog zich neer en gaf Hen» van zyn Haven, De luisterykfte Gaven En Giftsn hoog gefchat; Men geeft Hem boven dat, Het geen Hy wenscht of kan begeeren, Of zelfs in weelde kan verteeren; Hy, dus te weeldrig opgevoed, Begeert in plaats van fchat en goed, Des Mcnfchen Vlees en Bloed. Dit maakt den Mensch verwoed, En doet zyn' drift vergrooten; Daar Heerzucht die den troon bezat, En op zyn dain en laaten prat, Zig van zyn' zetel af zag ftooten.

Ca D»

Sluiten