Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

De VADER en zynen ZOON. JEen Vader van een Huisgezin, Wien 't goed geluk met Schatten had gezegend, Terwyl de Voorfpocd ncch aanhoudend op Hem regend,

Vermaand Hy zynen Zoon uit waare Vryheid Min: „ Myn Zoon! 't is thans de tyd om U een Les te geven, „Gy word gewis in Staat en Eer verheven, „En zal als een Regeerder leven, „Eu als Udit gebeurd, vergeet geen Burgerftand j ,,'tWaar beter nooit gebooren, „Dan dat Gy wierdeen Dwingeland, „Die 't Burgren Recht doet fmooren: „ Geen Monfter is zo groot op aard, „By my zo weinig huMe waard, ,,'kWeet niet hoe de aarde hen kan dragen, „Wie zal ook van zulk mer.sch met roem en eer gewagen? „ Is dat (andwoord de Zoon Niet ftrafbaar by de Goön, ,? Wanneer men 't Volk dus wil regeeren ? "

,,Ja (zegt de Vader) zo gewis, „Als 't Licht verfchynt na Duifternis; Ik wilde om deeze Reen 't U in uw jeugd reeds lecren.

C 3 De

Sluiten