Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 40 •)

H_ET SERPENT EN DE

WANDELAA R.

In 't midden van een Bosch beplant met fraaije Boomen,

Omvat door waterftroomen,

Zet ziek een Wandelaar vermoeit door 'tgaan terneer,

Op 't helderst van den Dag by't aangenaamfte weêr*

Maar ziet zich onverwacht door een Serpent verfchrikken ,

Die op zyn leven fcheen te mikken, Gedoken onder 't lange gras , Dat Hem ten fchuilplaats was. De Slang vliegt op Hem los om tot zyn wit te raken, Zo dra de Wandelaar dit boos Serpent ziet naaken, Grypt Hy het vol van gramfchap aan, En doet Het aanftonds fneeven.

*

Z° "even™16 Dwinge,and die niet naar Ph'cht wil Ook in zyn grootfte woên verflaan.

Sluiten