Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4ö

T A B L E IL

O ai retrêrente les principale* Monnoies d'Or de trinfeque-

i Tailie. Titre. j Contenante» or or

Amsterdam et la Hol ^ ^ ^ jg^ £^

'après lere.Hedro. 207. 22 o 189 77 2 660

Le DÏKat a 5* fl. { 7*- 6 23- 7 71- 3 *-°0-

allemacne. I

. Le Ducat d'après la lor .

de 1'Empire. I 7* 6 23' 8 *x. 5

| Le florin d'or de Ha-j n ,„ , ....

novre. 67- 5 19 9 53- 7 0 742

duRhin. 67- 5 .8- 9 52- 7 0 75,

. . . duRhin. 71. 5 19' o 56. 6 0796

LeMaXd'ordeB«v;e.i35_iig 8io5> r ^

T e Georse d'or d'Ha

novre. .38. 9 21- 9 125. 9 I.77«

Le Carolin d'or, de

Baviere.deWirten-

toga du w»i-ïoï,. I8. SiI58. ljm

:Berlin.

I Le Frederic dor de 1 _

I 5 Rixd. 138. 9 21- 9 125. 9 i.77'

i Brunswic.

Le Carl d'or de 5 ' . 7-0

Rixd. 138. 21.9125.