Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch oordeelde hetzelve niet gefchikt, om w wegen de Maatfchappij uitgegeven te worden. Het Dordrechtfche Departement dacht hier echter anders over <— en was van gevoelen, dat deszelfs pogingen, om eene fpaarzaamheid in dit opzicht algemeen in te voeren, van geene uitwerking konden zijn, zo dit flukje in een tijdfchrift, als op zich zelfs ftaande, geplaatst werd, en het befloot derhalven, hetzelve te doen drukken en, behalven de openlijke uitgave, aan de onderfcheiden Departementen te zenden, verzeld van eenen brief over dit onderwerp.

Zo veel meende ik ten geleide van de volgende bladen te moeten zeggen; deels, om aan de prijslijke volgzucht mijner medeleden en ftadgenooten, in daaden, die den mensch verëeren en der maatfchappije heilzaam zijn, verplichte hulde te doen, — deels om te doen blijken, dat het niet aan * ' mij

Sluiten