Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï E 1* r C 6 *;

mij geftaan heeft, om te oordeelen, of dezft mijn kleene. arbeid van belang genoeg voor het Publiek ware, om door den druk algemeen gemaakt te worden,

Brengen mijne aanprijzingen en onze voordaaden iets toe aan de verminderingen van het wanvoeglijke, nutloze en verkwistende , dat er vrij algemeen in ons Vaderland, bij de droevigfte gebeurtnisfen en zeer ter kwader uure, in gebruik is, dan wordt gewislijk een der hoofdbedoelingen Van de Maatfchappij tot nut van 't algemeen getroffen, en mijn gering werk zal meer dan dubbeld beloond zijn» *

Dordrecht, 20 Febr. 1792.

over

Sluiten