Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 OVER DE BEGRAAFNISPLEGHTÏGHEDEIÏ

Befchouwen wij dan eerst het drukkende van de kosten der begraafnisfen en rouwvertooningen in ons Land, — dan het meerendeels vol/trekt nutlooze van dezelven, en fpooren wij eindlijk de beste middelen op, om deeze drukkende lasten, zoo veel doenlijk, ten nutte van het algemeen, af te wenden.

En behoeven wij wel veele woorden, om het eerfte te betoogen? wie onzer weet, wie onzer gevoeld niet, dat de kosten, die men bij het verfcheijen van eenen bloedverwant, en vooral van eenen naastbeftaanden bloedverwant maakt, groot zijn, en bijna altijd zeer ter kwader uure komen? —- Of het weinig ware, dat de Echtgenoote, temidden in een talrijk kroost, haar geliefde wederhelft, den troost haars levens, den hoeder harer telgen, de middelijke bron van haar levensonderhoud en van dat harer kinderen, door den dood uit haare liefdearmen gerukt ziet; — of het weinig ware, dat, met dien verplettenden flag, de mooglijkheid bij de bedrukte weduwe geheel in het duistere ligt,

oat

Sluiten