Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ROUWDRAGTEN.

9

achten te vertoonen. Talrijkheid van kinderen, kleenheid van inkomften en andere ongelegenheden veroorzaken menigmaal, dat een man van ftaat den zuinigften overleg behoeft, om een eerlijk man te blijven, — en treft dan, in zulk een gezin, de doodlijke fiag een van dcszelfs leden, dan vermeerderd gewis de angftige zorg den druk van het deugdzame hart, dat dikwerf geene mogelijkheid ziet, om, behoudens het voldoen aan de duure verpligtingen, die het door de eerlijkheid worden v >- rgefchieven, aan het gebruik an de gewoonten te beantwoorden.

De Burger in den middenftand gevoeld dezen last niet minder. De hoogmoed en de pracht doen in den burgerkring de kosten der fterfgevallen veelal het vermogen te boven gaan, en deeze maatfchappijvernielende gedrochten hebben het reeds zo verre weten te brengen, dat men het nodige vertrouwen op den handeldrijvenden Burger vaak afmeet, naar de kosten, die hij maakt in zodanige tijdelijke voorvallen, welke dc Mode den naam, A 4 van-

Sluiten