Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 OVER DE BEGRAAFNISPLECHTIGHEDEN

van plechtige gelegenheden heeft gegeven.

Zo is het gelegen met den Amptenaar, wiens inkomften flechts voor dezen tijd bepaald zijn, en waaraan buitenfporige uitgaven onherftelbaare neepen moeten toebrengen; — maar zo is het vooral gelegen met den Arbeidsman, die van het werk zijner handen het nodige brood vind. — Ik wil uw hart, bij het geen ik ftraks in een paar voorbeelden •gezegd heb, niet meer doen bloeden, door u in de akelige hutten der fchreijende Ar-r moede te brengen. Elk uwer weet, dat de handwerksman, de loontrekkende landbouwer en de fcheepsgezel het al zeer verre brengen, wanneer zij met een talrijk gezin eerlijk aan de behoeften van dit leven komen, in een tijd, dat de wiuften kleen en het onderhoud kostbaar is; — waar dan heen, met de kosten van eene begraafnjs, die, uitgerekend, voor den gpringen meerder zijn» da© voor den vermogenden? — waar dan heen met die van eene rouwkleding, die

Sluiten