Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ROUWDRAGTEN. O

men, vooral bij de geringe gemeente, in al haare zwaarte zo noodzaaklijk acht, dat het zelfs eene minachting voor den overledenen gerekend wordt, zo men in dezen niet aan de uiterfte eisfchen van de gewoonte voldoet? — Het is zo, de kosten der begraafnisfen kunnen bij den behoeftigen ontgaan worden, door de lijken op ftads- of dorpskosten ter aarde te doen heitellen; maar men kent al te wel de ingebeelde fchande, die de onkunde hecht aan de uitzondering, die hier de Armoede zou moeten maken, dan dat men dit als een genoegzaam middel ter ontheffing van dezen last bij behoeftigen zou willen doen gelden; om niet te zeggen, hoe grievend het is, als de naastbeftaande het genoegen moet misfen, door nooddwang moet misfen (en dit laat zig best gevoelen) om het overfchot zijnes dierbaaren door eigen bezorging ter aarde te beftellen, en deszelfs begraving bij te woonen.

Of zou men hier tegen aanvoeren, dat alle ft-erfgevallen niet even drukkend, niet even A 5 fcha-

Sluiten