Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏO OVER DE BEGRAAFNISPLECHTIGHEDEN

fchadelijk zijn; dat eene goede erfenis de naastbeftaanden van den overledenen, dikwerf in bet vermogen field, van groote kosten ter eere van den rijken afgeftorvenen te

maken? Maar hoe grooter is niet het

getal van fterfgevailen, die nadeel aan de naastbeftaanden toebrengen, dan dat der zodanigen, waarbij dezelven bevoordeeld worden , dan dat men daarom in dezen geene al-

gemeene verbetering zou invoeren! Hoe

veele gelegenheden heeft de rijke erfgenaam niet, om zijn geld nuttiger voor zig zelve en

voor de Maatfchappij te hefteden! Of,

zo men hier in uitzondering tusfchen den overledenen, die eene tijdlijk gelukkige familie gemaakt had, en tusfchen dien, wiens dood zijne verwanten geen voordeel aangebragt had, wilde maaken, dan zou men immers zo veel doen, als den uiterften wil en een verflag van tijdelijke omftandigheden des afgeftorvenen voor de lijkbaar uit te draagen?

Zo

Sluiten