Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0:2 OVER DE BEGRAAFNISPLECHTIGHEDEN

en die het zelfs als een pligt voorfchrijven, dat de overblijvende, bij de bezorging van het zielloos overfchot zijnes geftorvenen vriends, aan hem gedenke. De oudfte volken , de minstkundige heidenen, zo wel als de door het gewijde boek verlichte joden en christenen gingen ons hier in voor, en het zou der menfchelijkheid een grieve aangedaan zijn, zo men het wezen der zaak zelve wilde affchaffen, of zo men, den Wijsgeer vertoonende, de menfchen wilde brengen tot een meer onverfchillig befchouwen dezer

treurige gebeurtenisfen. Neen! de waare

Wijsgeer is wacreldburger, is menfchenvriend, — draagt een gevoelig hart in den boezem, en de Wijsbegeerte zelve leert hem in dezen de verplichtingen der Natuur, zo wel als ze hem de palen voorfchrijft, die de aandoeningen en haare gevolgen bij het denkend wezen behoren te hebben. Maar, — de billijkheid der betoning van

uitwendigen rouwe vastgefteld zijnde, .

waar zijn dan nog de verpligtingen, — waar

is

Sluiten