Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ROUWDRAGTEN. 13

is dan nog de minfte fchijn van verpligting tot de verregaande kosten, die, in dezen, bij alleftanden der Maatfchappije, ten nadeele van het algemeen, plaats hebben? Behoord het tot de verpligtingen aan de gedachtenis van den overledenen, dat een fijn linnen kleed het afgeftorven deel wordt aangetoogen, welk met het lijk der verrottinge wordt overgegeven; — dat eene kostbaare kist, die kostbaar moet zijn, naar mate de overledene rang gehad hebbe, het zielloos overfchot moet bewaren? — Doet het iets aan de nagedachtenis, dat het dus kostbaar behandelde lijk met een rijtuig ten grave wordt gevoerd, — dat zij, die hetzelve eenige ©ogenblikken in de hand of op den fchouder dragen, twintigvoudig voor dien pligt, veelal uit de middelen van weduwen en wezen, betaald worden? Wat doet een lange trein

van prachtige koetfen tot de eer van den overledenen ? — Wat vereert hem de verdere

ftatie, die zijn lijk verzeld? — niets!

ééne traan van een' ongelukkigen, dien hij in

zijn

Sluiten