Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I0~ OVER DE BEGRAAFNISPEECHTIGHEDEïï

verrotting, minstfchadelijk aan de levendigen kan zijn, en hiertoe heeft men de begraving onder de aarde, met alle recht, de voorkeur gegeven. Om nu aan dit oogmerk te beantwoorden, behoord Hechts de volgende eenvoudige begraafnis, die nog, zoo veel als bij de fpaarzaambeid te dulden is, de heerfchende volksgewoonte behoud.

Het lijk wordt, bij het affterven, in een behoorlijk onkostbaar bekleedfel gewonden, dat zijne noodzake heeft, uit hoofde van de gewoonte, om het zelve door desbegeerende te laaten zien. — Een zinlijke kist, flechts zo zwaar als ze behoeft, om het te dragen, maav ontdaan van alle pracht en nodeloze kosten, ftrekt ter bergplaatfe van het geftorven deel. —« Bij het voeren van het lijk naar het graf volgt geen langen trein van bekenden of gebuuren; maar flechts de naastbeftaanden; of deze gaan alleenlijk, des goedvindende, naar de begraafplaats, om de ondergraving van het lijk bij te woonen. Zij die het lijk ten grave brengen, doen dit zonder eenige rouwver-

üer-

Sluiten