Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ROUWDRAGTEN. 19

Haan, hier geene aanfpraak; want de edele zal altoos in zijne begraving genoeg uit den minderen te kennen zijn, door de menigvuldige onkostbaare gelegenheden, die er overblijven, om dit onderfcheid te doen blijken.

Dan, zo de gegeven en meer gewigtige redenen voor het befpaaren van zulke drukkende en nutlooze kosten pleiten, — wordt de groote vraag, hoe die nodige befpaaringcn best in te voeren?

Bij de beandwoording hier van moeten wij wel onder het oog houden, dat het ten uiterften moeilijk is, een talrijk deel menleken van overoude gewoonten terug te roepen, en dat het een foort van ongeluk het zwakke mensch» dom aangedaan ware, zo men het, door middelen die ingewikkeld of rechtftreeks noodzakende zijn, wilde aftrekken van gebruiken, die wel in de daad fchadelijk zijn, maar welker grondbeginfel nochtans niet misdadig, maar zelfs pligtmatig is.

Om deze redenen is door gezag en wetten zulk eene befpaaring niet wel in te voeren;

B 2 im*

Sluiten