Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ROUWDRAGTEN. 21

den, dan bij die geenen, die zich tot nut. van het algemeen verbonden hebben; 't welk hier in grotelijks zoude gelegen wezen? —

De reden waarom zulke voorbeelden wel ras in alle Clasfen navolgers zouden vinden, ligt duidlijk in het geen wij ftraks over ■ het drukkende van de hier in plaats hebbende lasten gezegd hebben. — De geringe inwooner zou vooral dit voorbeeld, als hij verftandig handelde, gereedlijk volgen. — En waarom zou zelfs ook deze zijns gelijken hier niet kunnen voorgaan? —— De onkunde, het vooroordeel, de afgunst van hen die hem zelfs deze prijslijke befpariugen benijden, mogten hier over hunne lasterzugt den teugel vieren, — hij droeg toch den lof en de achting der verftandigen, — en, dat meer zegd, de goedkeuring van . zijn geweten weg: —* zijne benijders zouden van hunne brave geringe gebuuren dit fpoor weldra zien drukken, en zij zelfs waren welras, hunnes ondanks, genoopt hem te volgen.

B 3 Meer

Sluiten