Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE BROEDERS EN ZuSTERS, 5

het Euangeliam , door het woord van God meer en meer te beoeffenen; door eene naauwgezette beproeving van ons zeiven; door dikwerf herhaalde en vuurige gebeden; en door eene alge meene en üandvastige gehoorzaamheid, tot alle Gods geboden en inzettingen. — Ja laaten wy ons in onzen plicht fteeds aangezet zien, door te overweegen, met welk eenen duuren prys onzen HeerejEsus, or.s den dag van genade en de gele* gentheid ter Zaliginge gekogt heeft; — hoeveele 'er verdoemt, en voor eeuwig verlooren gegaan zyn, door verwaarloozing van het talent hunnes tyds; hoe verfchriklyk de verdoemenis van de zodaani* ge zyn zal, welken de duisternis liever hadden dan het licht; hoe dwaas en onredelyk het is, zoo zorgvuldig te zyn voor het Lighaam, en zoo zorgeloos voor de Ziel; hoe onregrmaaiig het is, dat wy voor een eeuwig geluk, dat, niet doen, het geën de weereldlingen doen vo^r een weinig tydlyk voordeel; en eindelyk hoe onzeker wy zyn van de aanhoudentheid van onzen tyd en den dag der genade.

Ten einde wy onzen tyd dus regt hefteden, moeten wy gebruik maaken van de gefchikfte tyden, en de byzondere gelegenheden, welken God ten dien einden ons aan de hand geeft: en deze zullen byzonderlyk door ons dienen overwegen A 3 te

Sluiten