Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Nieuw Jaars Geschenk

genheid gebruiken zullen, om dezen ryd door te brengen, met [Godsdienftïge] oefeningen, bepeinzingen en gebeden,

3.) Maak gebruik van de middelen en gelegenheden der Genade en Zaligheid; want het einde van alles, wat Christus voor ons gedaan en geleden heeft, is, om ons teverlosfen van alle zonden , en ons te heiligen tot een Gode welbehaagelyk Volk, ieverig in goeden werken, laat ons daarom zodaanïg na de prediking van Gods woord hooren, daar by zodaanige gebeden voegen, en de inftellingen van den Godsdienst van Christus (byzonder desHeeren Avondmaal) zodaanig waarnemen, dat wy mogen opgebouwd worden, tot eene woon/lede Gods in den geest; als levendige fleenente zamen pasfende, ter oprichtinge van zulk een gebouw; en dat wy mogen verkrygen een heilig Priesterdom, om geestelyke offerhanden te offeren, welken Gode welbehaagelyk zyn door Jezus Christus.

4.) Zoo gy te eer.iger tyd, of by eenige gelegenheid gewaar word, dat de Geest van God, op uwe denkbeelden en gewaarwoi dingen, meer dan na gewoonte werkzaam is, gelyk de Engel die het badwater beroerde; 6 Myne Vrienden! verzuimd deze fchoone wind en gelegenheid niet, mav maakt gebruik van deze gelukkige tyd;

want,

Sluiten