Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan mvne Broeders en Zusters. 13

Ik zou hier de gelegenheid kunnen waarnemen, om u uit een aantal voorbeelden te wonen, dat de voornaamfte en wyste Mannen, van alle de Eeuwen, zo wel onder de Christenen als onder de Heidenen; geleefd hebben onder den diepten en allerftandvastigften indruk, van de waarde des tyds: - dan, vermits dit te uitgebreid voor dit gefchrift zyn zoude, zo zal het niet noodig zyn, daar ons mede op te houden; en daar te boven geloof ik, dat gy zo min als ik, eenig denkbeeld kunt vormen, van een verftandig of deugdzaam goed Mensch, die de* tyd niet hoog fchat of wel befteed.

Dus vooronderftel ik, dat gy lieden de onzekerheid des tyds wetende, ook bewust zult zyn, hoe veel 'er van het verzuim en verlies des tyds afhangt; zo 'er echter onder u lieden iemand is, die daar toe zoude willen opgewekt zyn, overweeg dan van hoe veel waarde, de tyd aan een overtuigd zondaar zal voorkomen, als hy op zyn fteifbed legt, zich zelf zo aanftonds in de andere weereld denkt geplaatst te zien, en nog geene verwachting heeft, dat zyne vreede met God gemaakt is: ö! fchreeuwd dezen armen elendeling, had ik myn' tyd minder in de weereld, en in de voldoening myner lusten doorgebragt, en het heil myn?r Ziele meer behartigt! Ach! dat ik

die

Sluiten