Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 Nieuw Jaars Geschenk Dat is [na 't Engelsch vertaald.]

Lang te leven begeert elk; wel te leven [begeert] niemand, Zo zy echter allen wei leefden, soa niemand lang kunnen, willen leven.

Want de tyd is ons alleen tot dat einde gegeven, op dat wy dezelve wel beleven en belleden zoude, om ons bekwaam te maaken en voor te bereiden, tot den gelukftaat eener zalige onflerflykheid: inderdaad, God heeft nooit zoo een beerlyk Schepzel, als den Mensch is gemaakt, begaaft met eene onfterflyke Ziel, eeniglyk om als een beest te leven, dat is, alleen om te eeten, te drinken, te flaapen en de zinnelyke vermaaken en lusten te genieten.

Gedenk dan, myne Vrienden, dat naarmate gy den tyd wel of kwalyk beueed, gy voor eene eeuwigheid gelukkig of ongelukkig zyn zult; want, wy zyn nu in een ftaat van beproeving, om hier namaals beloond ofgeftraft te worden, naarmate wy gedaan zullen hebben, wanneer wy komen om geoordeeld te worden. Wy mogen ons dus verheugen en ons vermaak nemen, ge» lyk het ons behaagt; maar wy hebben reden omonste verheugen, met fiddering, waaneer wy nadenken, dat wy voor God zullen gedagvaard worden, en geoordeeld worden over alles wat wy nu gedaan hebben, maar zy die in het vleesch ' . Ie-

Sluiten