Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne broeders en ZuSTERS. ox

of kunnen boos genoemd worden, met betrekking tot de vermeenigvuldiging van dwaalingen, godloosheid of rampen; en na dit alles gereekend, kan men deze onze. dagen wel te regt kwaad noemen; want wat de dwaalingen betreft, hoe groot en meenigvuldig zyn dezen? Hoe meenig een verlochend den Heer die hem gekogt heeft? Hoe velen beftryden zyne Godlykheid en voldoening? Ja hoe velen houden Hem voor een' bedrieger, en belachgen alle geopenbaarden Godsdienst Ja durven God lasteren, en zyn aanwezen ontkennen , en even daar door, de eerfte grondbeginze len van den natuurlyken Godsdienst [verlochenen], en wat aanbelangt de godloesheid en bedorven zeden: waar, en wanneer, hebben wy ergens onder Christenen, 'er zo veel van gehoorc en gelezen [als thans]? Ja men mag wel vragen, of ooit de Heidenen wel zo erg zyn geweest als de meeste Christenen? En voorts, wac de rampen en bedrukte tyden aangaat, zien wy 't geen andere Kerkgemeentens van de laatfte te lyden hebben gehad, en nog te lyden hebben; en wy zien in welk eenen waggelenden toeftand, de zaak aller Proteftanren is; en fchoon ik geloof, dat niemand van ons weet, tot en in hoe verre het God toe zal laaten, dat de vyanden de overhand zullen hebben, om eenen fteen desaan-;

B 3 ftoors

Sluiten