Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3» Kievw Jaars Geschenk wilgeven, dat een Mensch afdand moet doen, van zyne vleefchelyke en weereldlyke redenka veliogen, en door den Geest van God, de regte waarde der dingen moet leeren kennen, voor en aleer hy van hem deze lesfen met mogelykheid

leeren kan. Evenwel bepaald hy dellig

deze twee zaken, dat fa die zich haast om ryk te worden, een boos oog heeft, en dan dit: dat hy, die zoo handeld, niet onfihuldig zal be. vonden worden. Welke Mottoos alle Menfchen wel aan het hoofd hunner fchuldboeken behoorden te dellen: en indien Salomons woorden weirjig uitwerking op u hebben, overweeg dan, het geen éénen meerderen dan Salomon gezegt heeft van een kommervol, beangst, en zwaarmoedige gedeldheid en levenswyze, in het VI. Hoofdduk van Matheus; alwaar hy , zoo een be. daan voor delt, als een onchristelyk en heidens en als onredelyk en verderfyk, en boven al, gedenkt aan de erndige en aanfporende woorden van deze zelfde Leermeefter: Wat baat het een'' Menfche, dat hy de geheele weereld wint cn fchade lyd aan zyne Ziele ? Of wat zal een" Menfche geven tot losftnge van zyne Zielel

Nu hoop ik genoeg gezegt te hebben van die zaaken, welken vvybehooren te vermyden, indien

wy onzen tyd regt zeilen bededen. Dan,

ver-

Sluiten