Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw Jaars Geschenk

Welk goed? welk kwaad helt gy gedaan? hoe hebt gy u gedragen ?

6 Myne Vrienden! Laat het dan van ons niet gjzegt kunnen worden, dat wy in de verwaarloozing dezer plicht leven, op dat de Heidenen in het Oordeel niet tegen ons op (ban, en ons veroordeelen.

Dan nademaal wy niet alleen voor ons zelve geboren zyn, laten wy ook ons bezig houden, om ook het nut van anderen te bevoorderen. Lassen wy dus onzen tyd hefteden, door nuttig te zyn aan de Kerk van God, en aan deugdzame Menfchen, en aan allen zoo ver wy immers kunnen ; want wy zyn zulks verplicht, voor zoo verre wy Leden van Gemeentens, Steden, Natiën en Inwooners dezer waereld zyn: en op dat wy ten dezen opzichte nuttig zouden zyn, laten wy het heerlyk voorbeeld van Christus, ons voorftellen, welkers fpyze en drank alleenlyk was, te doen den wille zynes Eemelfchen Vaders, en welke altoos rond wandelde goed doende aan allen: laten wy dus ons fchaamen, om even als .nuttelooze planten in de waereld ce zyn, welken de grond1 alleenlyk tot nadeel beflaan.

En ten "einden wy alle deze dingen op de regte wyze naarkomen, en onzen tyd ten meesten nutte hefteden moge: laten wy boven alle dingen, zoo

veel

Sluiten