Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 54 Nieuw Jaars Geschenk

om de doeleinden! onzer gebeden, van den eenen ; tyd onzes levens tot den anderen, voort 'te zetten, wachtende naar een antwoord op dezelve en wanneer wy ontvangen, dan dezelve doeleindens in dankzeggingen veranderen. — Indien een Christen langen tyd-bid, om eene volkomen overwinning van zoodanig of zulk eene verzoeking of lust. Laat hem die doeleinde in alle zyne gebeden op den duur voortzetten, zoo lang tot hy een antwoord bekomt, en zoo wanneer hy dit verkregen heeft, laat hy dan deze bede van de lyst zyner fmeekingen overbrengen op die der dankzeggingen: laat hy insgelyks al. zoo handelen ten opzichten van de genade die hy ontvangen moet, beloften die vervult moeten worden, en elende en jammeren die afgewend moeten worden. — En zoo heb ik dus de eerfle en voornaamfte les, die ik u voor te dragen had, eindelyk voltooid ten opzichte van de befteding des tyds in derzelver beide gedeeltens: thans wil ik 'er u nog twee meer indachtig maken, welken alleen [tot de eerfte les] zeer dienftig zyn en ter zeiver tyd, uwe ernftigfte overwegingen waardig.

De tweede Les dus, is deze: dat, ("ten einde cuzen tyd regt te hefteden en aan te leggen) wy ons zelve plechtig aan God opdragen en toewyden, en wel zoo nadrukkelyk als wy kunnen,

ten

Sluiten